Si no veieu bé el Consum Notícies, cliqueu aquí

Consum Notícies, Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a Etapa

Número 14, 9 de desembre de 2009

Editorial

Un nou pas cap a una nova Llei de Consum

Aquest dimecres la nova Llei de Consum de Catalunya, el Codi de Consum, ha fet un nou pas cap a la seva aprovació definitiva ja que el Govern de la Generalitat n'ha aprovat el seu text i l'ha remés al Parlament de Catalunya per la seva tramitació final. No ha estat un camí fàcil ni curt, de fet, va ser un dels projectes que vaig “heretar” quan vaig ser nomenat Director de l'ACC el gener del 2007 de la mà de l'Enric Aloy i ha estat una de les prioritats de l'ACC per aquesta legislatura. Aquest Codi incorpora moltes novetats que esperem que facilitaran la vida dels ciutadans quan exerceixen de consumidors, però també ens ajudaran als organismes de consum a lluitar contra les males pràctiques empresarials i al foment d’un model de consum més responsable.

 

Jordi Anguera i Camós

Director de l'ACC

 

Més protecció per a les persones usuàries dels SMS Premium

A partir del 27 de novembre les persones usuàries dels Serveis de Tarifació Addicional basats en l’enviament de missatges curts de text (SMS) i missatges multimèdia (MMS) gaudeixen de més protecció. Quan un usuari sol·liciti un d’aquests serveis, el prestador està obligat a enviar-li un SMS en el que l'informi del preu total (impostos inclosos) i de la identificació de l’empresa responsable (nom, adreça-e, telèfon d’atenció al client). Si es tracta de serveis de preu superior a 1,20 euros, de subscripció o per a adults, aquest missatge informatiu serà previ a la contractació, i només si l’usuari l’accepta expressament podrà prestar-se el servei. En qualsevol cas, la falta de resposta de l’usuari al missatge de petició de confirmació de l’operador s’entendrà com a una renúncia a rebre el servei sol·licitat.

John Dalli, nou Comissari de Consum pel període 2009-2014

L’1 de desembre ha entrat en vigor el Tractat de Lisboa que implica entre d’altres canvis en els sistemes institucionals, jurídics, competencials i en les polítiques de la Unió Europea. El nou text introdueix el principi de respecte de la identitat nacional dels estats membres, inherent a les seves estructures polítiques i constitucionals, inclosa l'autonomia local i regional. Així mateix, incorpora com a objectius la cohesió territorial i el respecte de la diversitat cultural i lingüística. D’altra banda, el president de la Comissió, el Sr. Durao Barroso, ha presentat el nou col·legi de Comissaris per al període 2009-2014. Cal destacar que el nou titular de la cartera de Salut i Política de les persones consumidores serà el maltès John Dalli en substitució de les actuals comissàries de consum, Meglena Kuneva (Bulgària) i de salut, Androulla Vassiliou (Xipre). El nomenament oficial ha de ser ratificat pel Parlament Europeu el gener de 2010.

Jornada sobre la responsabilitat Social en la contractació

La Jornada organitzada per la Xarxa per la Compra Pública Ètica ha servit per estudiar les possibilitats de la nova Llei de Contractes del Sector Públic per introduir criteris socials a les contractacions, així com per promoure i donar a conèixer bones pràctiques en el sector de la roba de treball. Segons Jordi Anguera, director de l'ACC, "les Administracions Públiques som el 'comprador' més gran a Catalunya i, per tant, hem de liderar el procés d'inclusió de clàusules i condicionants ètics, culturals i medioambientals en les nostres compres".

L’ACC presenta la proposta per a l’establiment d’un Codi de bones pràctiques lingüístiques a l’empresa a Tarragona

El passat divendres, dia 27 de novembre, va tenir lloc a Tarragona la 3a. Jornada de reflexió per a professionals de l’acolliment lingüístic, organitzada conjuntament per la Secretaria de Política Lingüística i la Secretaria per a la Immigració, en què l’Agència va ser convidada a presentar la proposta de Codi de bones pràctiques a l’empresa en relació amb l’ús del català en els productes i serveis que s’ofereixen a les persones consumidores. En aquesta jornada hi van participar professionals de diversos sectors relacionats amb l’ensenyament de català per a adults i amb l’acolliment de persones immigrades, amb l’objectiu de debatre al voltant de la qüestió “I després de l’acolliment, què?”, respecte a la qual eines com aquest Codi poden donar algunes respostes, des del moment que ofereix un ampli ventall d’àmbits a cobrir per part de les empreses en matèria lingüística.

Destaquem

 

Direcció General de Salut i Protecció dels Consumidors (DG SANCO)

La Comissió Europea, a través de la DG SANCO, informa, vetlla i protegeix els drets de les persones consumidores com a ciutadans de la Unió Europea.

 


Presentacions jornada comerç electrònic

Presentacions de la jornada 'El consum del segle XXI. Comprar i vendre a través d'Internet'

Pren el control de la teva economia

Programa per a la gestió

del pressupost familiar

Butlletins de la Generalitat de Catalunya

Agència Catalana del Consum

La Generalitat de Catalunya es compromet a utilitzar les vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a tercers. Un cop subscrits podeu accedir al vostre compte personal per a cancel·lar la subscripció o modificar-ne les dades en qualsevol moment.

 

 
 
©2009 Agència Catalana del Consum
Alta | Baixa | Contacte | Butlletins anteriors