Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Petició dels fulls oficials de reclamació/denúncia

Dades del / de la sol.licitant
* Nom
* Primer cognom
* Segon cognom
* Nom empresa/Entitat
* Domicili social
* Pis
* Codi postal
* Població
* Comarca
* CIF
* Telèfon
Adreça electrònica

Activitat de l'Empresa
Descripció
Epigraf IAE

Sol.licito
* Nombre d'exemplars
* Camps obligatoris

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s'inclouen en un fitxer automatitzat, del qual és responsable l'Agència Catalana del Consum, amb la finalitat de realitzar la gestió que sol·liciteu, i assegurar-ne la confidencialitat i la seguretat. Els titulars de les dades personals podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Agència Catalana del Consum (C. de Pamplona, 113, 08018 Barcelona).
De conformitat amb l'art. 6 de l'esmentada llei, les dades recollides podran ser tractades per a l'exercici de les funcions que són competència de l'Agència Catalana del Consum.


Heu de llegir i escriure els 6 caràcters abans d'enviar el formulari. Tingueu en compte la distinció entre minúscules i majúscules.

   
 
 

012