Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Avisos

Informació sobre les clàusules terra
Data: 06/03/2017

null

 
Com podeu saber si teniu clàusula terra en la hipoteca?

Reviseu l'escriptura de préstec hipotecari que vau signar amb l'entitat bancària. Comproveu si en l'apartat que fa referència als interessos, s'estableix que el tipus d'interès aplicable no pot ser INFERIOR, per exemple, al 3%, 4%, etc.

Si teniu clàusules terra en la hipoteca, heu de saber que...

S'ha establert un procediment extrajudicial, gratuït i voluntari, perquè pugueu recuperar els imports pagats:

1. Reclameu per escrit a l'entitat bancària (carta certificada, burofax o per via electrònica amb número de reclamació).

2. L'entitat ha de fer el càlcul de l'import a retornar (amb interessos). Si accepteu el càlcul:
- Haureu d'acordar amb el banc la devolució de l'efectiu.
- Podeu pactar una mesura compensatòria diferent de la devolució dels diners.

3. El termini màxim per arribar a un acord, i per a la devolució de l'import, és de 3 mesos des de la presentació de la reclamació.

4. L'entitat us ha d'informar de les obligacions tributàries que pugui generar la devolució d'aquests diners.

5. El procediment finalitza sense acord si:
- L'entitat refusa la vostra sol·licitud.
- Passen 3 mesos sense cap comunicació de l'entitat.
- No esteu d'acord amb el càlcul que ha fet el banc.
- Transcorreguts 3 mesos no s'ha fet la devolució.

6. Si el procediment finalitza sense cap acord, podeu acudir a la via judicial. Assessoreu-vos en el Servei d'Orientació Jurídica de la Generalitat.


 
 

012