Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Avisos

Avís a les persones afectades pels talls de llum ocasionats per les nevades al Pirineu de finals de març de 2017
Data: 07/04/2017

 
Les persones afectades que heu patit els talls de llum ocasionats per les nevades al Pirineu de finals de març de 2017, primer de tot us heu de dirigir a la vostra companyia de subministrament elèctric per presentar una reclamació, al·legant tots els danys i perjudicis que us ha ocasionat el tall, concretant les dates i els imports i conservant les factures i els tiquets de les despeses que heu tingut.

Com reclamar:
· Podeu adreçar-vos al servei telefònic gratuït que totes les empreses de subministrament elèctric , d'acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d'oferir als seus clients per posar en coneixement de l'empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts. L'empresa us ha de facilitar un número d'incidència, que cal conservar sempre.
· Podeu demanar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia a les oficines d'atenció al client, que la companyia subministradora té a disposició de les persones consumidores i usuàries.
· Podeu enviar una carta certificada o burofax amb justificant de recepció o un correu electrònic amb número de referència.
· L'empresa us haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d'incidència o qualsevol altre document acreditatiu de la reclamació.

- Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d'1 mes, caldrà que presenteu una reclamació a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del vostre municipi o a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor de la vostra comarca, si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l'Agència Catalana del Consum, si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC. Caldrà que adjunteu una còpia de tota la documentació de què disposeu (factura de la llum per acreditar que sou clients, factures i tiquets de les despeses ocasionades pel tall de subministrament...). L'Organisme de Consum intentarà resoldre la reclamació a través de la mediació/arbitratge de consum (vies extrajudicials i voluntàries de resolució de conflictes), amb independència que pugui intervenir la Inspecció de Consum.

- També podeu fer aquest tipus de reclamació si sou treballadors autònoms o microempreses, d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig (empresa que ocupa a menys de 10 persones i el volum de negoci anual o balanç general anual no supera els 2 milions d'euros).

Si teniu contractada alguna pòlissa d'assegurances del tipus multirisc, també podeu utilitzar alternativament aquesta via per reclamar i per tant comunicar el sinistre a la vostra entitat asseguradora, fent una estimació dels danys ocasionats pel tall de subministrament elèctric, per si la pòlissa inclou la cobertura en cas de danys als béns (menjar, aparells elèctrics o electrònics, etc.).
 
 

012