Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Vehicle, marca VOLKSWAGEN, model PHAETON
Data: 12/12/2016

Descripció:
Vehicle automòbil turisme del fabricant Volkswagen amb el tipus de venda Phaeton (Codi model 3D * - MY 2007-2009) fabricats a Dresden (Alemanya). Fabricats entre l'abril de de 2007 i juny de 2008. Al mercat espayol es troben afectats un total de 4 vehicles.


Naturalesa del risc:
Risc d'accident .En vehicles Phaeton fabricats en un període concret hi ha la possibilitat que el pegat de la tapa de vidre del sostre solar en el marc del sostre corredís sigui insuficient.
El despreniment de la tapa de vidre durant la marxa pot posar en perill els usuaris de la via que es troben per darrere.


Mesures adoptades i recomanacions:
El fabricant de vehicles requereix la comprovació de tots els vehicles afectats i lliurats. En el nostre mercat es realitza una acció de "Campanya de trucada (amb carta al client)". La mesura no està limitada en temps. En els sistemes de campanyes es comprova si estan afectats els bastidors i en cas afirmatiu es torna a enganxar la tapa de vidre del sostre solar. En la fabricació en sèrie s'han introduït comprovacions addicionals.