Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Vehicle, marca HONDA, model CIVIC 5 portes
Data: 12/12/2016

Descripció:
Civic 5 portes 2015
Motor: 1.4 Gasolina. Tipus FK1. Del bastidor SHHFK1 ** 0FU008502 a SHHFK1 ** 0FU008675. Contrasenya d'homologació e11 * 2001/116 * 0255 * 12
Motor 1.8 Gasolina. Tipus FK2. Del bastidor SHHFK2 ** 0FU017562 a SHHFK2 ** 0FU017747 e11 * 2001/116 * 0256 * 14
Motor 1.6 Diesel. Tipus FK3. Del bastidor SHHFK3 ** 0FU612264 a SHHFK3 ** 0FU612550 e11 * 2001/116 * 0257 * 13.
Al mercat espanyol es troben afectats 23 vehicles.


Naturalesa del risc:
Risc d'accident. Durant la fabricació del mòdul de l'ABS / VSA, s'ha detectat un error de muntatge en un filtre de plàstic integrat a l'interior del modulador, aquesta situació ha provocat danys del filtre i alhora despreniment de petites partícules que han entrat dins el modulador.
Depenent de la mida de les partícules despreses del filtre, una de les vàlvules internes de retenció del modulador podria quedar-oberta, això podria provocar un mal funcionament del sistema de control ABS / VSA.
En algunes condicions de conducció, el sistema de control d'estabilitat ABS / VSA podria no ser capaç de controlar el vehicle segons el previst i aquesta situació pot provocar una esllavissada o pèrdua de control del vehicle. El sistema de frenada no perd les seves funcions


Mesures adoptades i recomanacions:
Honda comunicarà el proper 18 de juliol el procediment per a la reparació a tota la seva xarxa de concessionaris oficials, la informació la disposaran mitjançant la publicació d'un butlletí de servei. A causa que les 23 unitats afectades per al nostre mercat a Espanya es localitzen en poder d'Honda Motor Europe España, les reparacions es realitzaran abans del lliurament als clients finals. A tots els vehicles afectats se li substituirà el modulador d'ABS / VSA per peça nova de contramesura.