Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Portaxumets, marca BEBE-LLO, ref. 115471
Data: 21/03/2017

null     

Descripció:
Es tracta d'un portaxumets de silicona format per un fermall de fusta (que té 3 forats), el qual porta cargolada una pinça metàl·lica i cordó en el qual estan enfilades diferents boles i un poliedre. El cordó es tanca amb un nus.


Naturalesa del risc:
Risc d'asfíxia. Els principals incompliments de la norma son:
-5.1.6: quan es mesura l'apartat 6.1.3 la longitud del fermall per a xumets és major a 220
mm, el que comporta un risc d'asfíxia.
- 5.2.3: la bola més propera al fixador al xumet se separa quan s'assagen d'acord amb els mètodes d'assaig donats en l'apartat 6.1.7, el que pot comportar un risc d'asfíxia.


Mesures adoptades i recomanacions:
Retirada del producte del mercat.