Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Matamosquits elèctric, marca PEST KILL, model DPK-461
Data: 18/04/2017

null     

Descripció:
Matamosquits elèctric de penjar. Va envasat en una caixa de cartró en l'etiquetatge dels poden llegir-se les següents indicacions: Instruccions d'ús en diferents idiomes. Sense substàncies químiques, olors, fums o esprais. Doble quadre d'aïllament. Marcat CE. Importador CISL Madrid. B-86.037.090. Cod. Barres: 8436538301708.


Naturalesa del risc:
Risc de xoc elèctric L'envoltant no protegeix correctament a l'usuari contra el contacte de parts actives. durant els assajos d'aquests apartats, s'ha arribat a tocar la reixa que es troba en tensió.


Mesures adoptades i recomanacions:
Retirada del producte del mercat.