Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Adaptador elèctric, marca ZABRISKIE, model ADP80, ref.81135
Data: 26/07/2017

null     

Descripció:
Es tracta d'un adaptador elèctric de viatge. L'adaptador està format per diferents cossos que un cop acoblats formen l'adaptador per a diferents països. En el cos de l'adaptador consta la marca CE. Fabricat a la Xina.


Naturalesa del risc:
Risc de xoc elèctric. Els principals incompliments de la norma son:
- Apartat 14.3; les clavilles dels adaptadors de viatge han d'estar enclavades contra la rotació. També incompleix l'article 30.2 del Reglament 765/2008: el marcatge CE no està justificada.
-La part base és capaç d'albergar una clavilla de 10 ampers i de 16 ampers
- Els obturadors de la part base no són efectius i permeten la inserció d'una sola espiga quedant l'altra accessible


Mesures adoptades i recomanacions:
Retirada del producte del mercat.