Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Molinet Volador, sense marca
Data: 26/07/2017

null     

Descripció:
Joguina llançadora de plàstic amb piles i llum que consta d'un suport amb goma elàstica i un projectil amb forma deflecha en què va incorporada una llum a piles. En 4 colors: groc, rosa, verd i blau


Naturalesa del risc:
Risc d'intoxicació. Les piles de botó són accessibles sense l'ajuda d'una eina o per l'acció simultània d'almenys dos moviments independents i que hi ha risc de perforació de la pila i fugida dels elements químics que es troben dins de la mateixa


Mesures adoptades i recomanacions:
Retirada del producte del mercat.