Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Bressol de fusta, marca COTINFANT, model ARUBA
Data: 05/09/2017

null     

Descripció:
Bressol de fusta de faig i DM, amb un lateral mòbil i un fix, 4 rodes, dues amb fre, somier amb 3 posicions d'altura.
Aquesta irregularitat afecta una única fabricació els números de sèries de fabricació comencen per 1707 o 1708 (nombres visibles en una etiqueta situada al somier del bressol), importat per COTINFANT, SL


Naturalesa del risc:
De lesions. Per error de fabricació, es va produir una desviació de 3 mm en el procés de perforació dels quatre forats de les cantonades del somier. Sent la distància correcta entre els centres dels forats i els extrems dels travessers de 30mm, en aquesta fabricació aquesta mesura va passar a 33mm. La desviació total sumant els dos costats va ser de 6 mm.
Aquesta irregularitat provoca una inestabilitat en els suports que subjecten el somier, únicament quan aquest es situa en la posició de més avall, arribant a sortir de la seva posició un dels quatre suports que subjecten el somier, i en condicions molt particulars, fins a dos de els quatre suports del somier, amb la consegüent caiguda del somier.
Aquesta irregularitat afecta una única fabricació de data 23 de febrer de 2017 els números de sèries de fabricació comencen per 1707 o 1708 (números visibles en una etiqueta situada al somier del bressol.


Mesures adoptades i recomanacions:
Es tracta d'una notificació voluntària de productors. L'empresa informa del següent: Un cop confirmada la irregularitat, vam procedir a informar immediatament sobre això a tots els nostres clients (minoristes, grans superfícies) via mail i telefònicament, perquè localitzessin les unitats servides d'aquesta sèrie de fabricació, tant les disponibles a estoc com les servides als consumidors. Alhora, es va oferir una solució molt fàcil i ràpida consistent en enviar un joc de ferramentes de substitució compost per quatre suports de somier més llargs que compensen amb total garantia la desviació comentada anteriorment. Publicació a la web de l'empresa i en revista especialitzada del sector de la puericultura.