Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Vehicle, marca AUDI, model A3
Data: 28/09/2017

Descripció:
Vehicle automòbil turisme del fabricant Audi amb el tipus de venda A3 (Codi model 8P * - MY 2009-2010)


Naturalesa del risc:
Risc d'accident. En vehicles A3 fabricats en un període concret hi ha la possibilitat que a causa d'una sobrecàrrega termomecànica decomponents en la unitat de control de l'ESC es produeixi una anomalia d'una connexió a massa en la unitat de control. En aquest cas no es pot garantir el funcionament correcte de la unitat de control. Si deixa de funcionar el sistema ABS


Mesures adoptades i recomanacions:
El fabricant de vehicles requereix la comprovació de tots els vehicles afectats i lliurats. En el nostre mercat es realitza una acció de "Campanya de trucada (amb carta al client)". La mesura no està limitada en temps. En els sistemes de campanyes es comprova si estan afectats els bastidors i en cas afirmatiu s'actualitza el programari de la unitat de control de l'ABS.