Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Vehicle, marca AUDI, model Q3
Data: 28/09/2017

Descripció:
Vehicle automòbil turisme amb el tipus de venda Audi Q3 (Codi model 8U * - MY 2014-2017). Fabricat entre juny de 2014 i novembre de 2016 (MY 2014 - 2017)


Naturalesa del risc:
Risc d'accident. En vehicles Q3 fabricats en un període concret hi ha la possibilitat que els llums de fre no s'activen quan s'inicia la frenada d'emergència a través del polsador EPB.
Si bé el funcionament bàsic de frens i llums de fre no es veu perjudicat, els conductors que circulen per darrere no són informats de la frenada d'emergència i, en conseqüència, tampoc de la desacceleració del vehicle.


Mesures adoptades i recomanacions:
Notificació voluntària de productors. El fabricant de vehicles requereix la comprovació de tots els vehicles afectats i lliurats. En el nostre mercat es realitza una acció de "Campanya de trucada (amb carta al client)". La mesura no està limitada en temps. En els sistemes de campanyes es comprova si estan afectats els bastidors i en cas afirmatiu es realitza una actualització de programari. En la fabricació en sèrie s'han introduït diverses comprovacions addicionals.