Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Vehícles, marca SEAT, modelos LEON i ALTEA
Data: 11/10/2017

Descripció:
Models SEAT afectats: Leon 1P (MY 2009) i Altea 5P (MY 2009) amb dates de producció del 12.11.2007 al 16.06.2009 a Mod. 1P i des 06.11.2007 a 01.06.2009 a Mod. 5P
Rang de Bastidors afectats:
VSS *** 1P * 9R des 000.001-513.649
VSS *** 5P * 9R des 000.001-509.168


Naturalesa del risc:
Risc d'accident. En alguns vehicles dels Models SEAT indicats a la Secció 3, amb unitat de control de l'ABS / ESP (MK-60), dins de l'esmentada gamma de número de bastidor, hi ha la possibilitat que la connexió a massa s'interrompi a causa de una sobrecàrrega termomecànica.
Si la connexió a massa s'interromp, el sistema ABS / ESP falla i, hi ha la possibilitat que no ofereixi l'assistència necessària durant l'estabilització del vehicle, especialment en situacions límit de marxa, per exemple al sobrevirar, subvirar o frenar en sec. Com a conseqüència d'això, el sistema ABS / ESP no redueix el perill de derrapatge. Per tant, pot existir risc d'accident, sobretot en situacions límit de marxa. Per raons de seguretat es requereix la comprovació del seu vehicle.


Mesures adoptades i recomanacions:
Notificació voluntària de productors. Llançada Campanya de Crida 45G5 el 10/07 / 2017para actualitzar el programari de la unitat de control de l'ABS / ESP en els vehicles afectats.