Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Garlanda Lluminosa, marca LUZ EUROPA, model NL-701. 30L
Data: 28/11/2017

null     

Descripció:
Llums decoratives nadalenques de color blanc 30 L. Envasat en una caixa de cartró en què consten les següents llegendes: llums Decoratives de Nadal (blanc) 30 L. Llum Europa. Model NL-701. Fabricat a la Xina. Importador: Exclusive Evolution Imp i Exp Uni LDA (Portugal)


Naturalesa del risc:
Risc de xoc elèctric. No compleix l'apartat 8.2.1 de la secció 8 de la norma UNE EN 60598-1 ja que hi ha accés a parts actives amb el dit de prova normalitzat en manipular el dispositiu de control


Mesures adoptades i recomanacions:
Retirada del producte del mercat