Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Garlanda Lluminosa, marca MEILIJIA, model 100 LLUMS, ref. 1254
Data: 29/11/2017

null     

Descripció:
Garlanda llum de nadal de 100 llums, ref. 125. Envasat en caixa de cartró. Consten instruccions d'ús i informacion tècnica. Importat per Meilijia SL


Naturalesa del risc:
Risc de xoc elèctric. No compleix els següents apartats de la norma:
20.6.2: la garlanda no porta la tensió assignada ni la potència de la garlanda completa
20.11.2: la secció mínima dels conductors d'alimentació en el cas d'una lluminària de classe II ha de ser d'0,5 mm2 i en aquest cas no supera 0,10 mm 2
20.11.3: no supera l'assaig de tracció del cable


Mesures adoptades i recomanacions:
Retirada del producte del mercat