Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Garlanda Lluminosa 50 Leds, marca MIMI, ref. HH-201011
Data: 29/11/2017

null     

Descripció:
Es tracta d'un conjunt de Llums de Nadal amb 50 leds de la marca Merry Christmas. Va envasat en caixa de cartró. consta la dada de l'importador: Santuaria IMPORT SL (Madrid)


Naturalesa del risc:
Risc de xoc elèctric. Els principals incompliments de la norma son:
- 20.7: accés a les parts actives del dispositiu de control amb el dit de prova normalitzat en no estar ben fixada la tapa de connexió
- 20.15: no supera l'assaig de resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica


Mesures adoptades i recomanacions:
Retirada del producte del mercat