Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Vehicle, marca SEAT, model ATECA
Data: 11/12/2017

Descripció:
Vehicle de motor, Model SEAT afectat: SEAT ATECA (KH7) MY 2018 amb dates de producció entre el
2017.08.24 al 2017.08.29. Rang de vehicles afectats: VSS *** 5F * J6 des 519.291-520.425


Naturalesa del risc:
Risc d'accident. En alguns vehicles SEAT ATECA (KH7), dins de l'esmentada gamma de número de bastidor, hi ha la possibilitat que s'hagin muntat manguetes posteriors temperades incorrectament. A causa d'això hi ha la possibilitat que es produeixi una esquerda en el suport mangueta i, com a conseqüència, el trencament de la mangueta posterior. Això afecta considerablement a l'estabilitat del vehicle. En aquest sentit ha risc d'accident


Mesures adoptades i recomanacions:
Llançada Campanya de Crida 40M4 el 2017.11.17 en els mercats afectats per substituir les manguetes posteriors en tots els vehicles afectats.
Durada prevista de campanya: fins a aconseguir el 100% d'emplenament de la mateixa. S'envia carta als propietaris de vehicles afectats.