Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Adaptador universal de viatge, marca KENEX
Data: 15/01/2018

null     

Descripció:
Adaptador universal de viatge.Va envasat en una caixa de cartró. En el seu etiquetatge poden llegir-se les següents indicacions: Universal Adaptador. Més de 150 països Kenex CE. Instruccions d'ús. Importat per
MUNDO MYQUEST ESPAÑA, SL


Naturalesa del risc:
Risc de xoc elèctric. L'inspector va constatar directament els següents incompliments que poden afectar la seguretat del producte. En concret el producte incompleix l'especificació AENOR EA 0053:
-Els alvèols disposen d'obturadors no efectius, que permeten la inserció d'una sola
espiga
- El producte porta de manera indeguda el marcatge CE
- No indica la potència màxima admissible
- La part clavilla està formada per dos espigues de 4 mm de diàmetre, és a dir, d'una intensitat de 10A. La part base està formada per alvèols que permeten la inserció d'espigues de 4,8 mm de diàmetre, per tant, d'una intensitat de 16A
- La forma de la clavilla no s'ajusta a la figura del capítol 9 sobre dimensions.


Mesures adoptades i recomanacions:
Retirada del producte del mercat.