Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Vehicle, marca AUDI, models A4, A5, A5 CABRIO, Q5
Data: 16/01/2018

Descripció:
Vehicle automòbil turisme del fabricant Audi amb el tipus de venda Audi A4, A5 i Q5 (Codi model 8K *, 8F * -8T, 8R * - fabricats a Alemanya anys 2011-2016. Al mercat espanyol es troben afectats 13413 vehícles.


Naturalesa del risc:
Risc d'incendi. En vehicles Audi A4, A5, A5 Cabrio i Q5 fabricats en un període concret hi ha la possibilitat que l'element calefactor addicional del climatitzador deixi de funcionar.
En casos aïllats, això pot portar a que es produeixin danys per combustió i, en el cas més desfavorable, un incendi


Mesures adoptades i recomanacions:
El fabricant de vehicles requereix la comprovació de tots els vehicles afectats i lliurats. En el nostre mercat es realitza una acció de "Campanya de trucada (amb carta al client)". La mesura no està limitada en temps. En els sistemes de campanyes es comprova si estan afectats els bastidors i en cas afirmatiu es realitzarà el canvi de l'element calefactor addicional amb connexions elèctriques optimitzades i una adaptació de l'excitació de la calefacció addicional elèctrica mitjançant una actualització del programari del panell de comandaments del climatitzador . En la fabricació en sèrie es munten connexions elèctriques optimitzades i s'han introduït diverses comprovacions addicionals.