Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Alertes de productes

Vehicle, marca VOLKSWAGEN, model AMAROK
Data: 17/01/2018

Descripció:
Vehicle automòbil turisme del fabricant Volkswagen amb el tipus de venda Amarok (Codi model S6 * i S7 * - MY 2016, 2017, 2018) fabricats Alemanya entre 2016 i 2018. Al mercat espanyol es troben afectats 97 vehicles.


Naturalesa del risc:
Risc d'accident i incèndi. En vehicles Amarok amb motor diésel de 6 cilindres fabricats en un període concret hi ha la possibilitat que el tub flexible de retorn que va cap a la caixa de la direcció resulti danyat a causa d'una brida per a tubs flexibles. D'altra banda, el tub flexible de retorn de la direcció assistida pot entrar en contacte amb el pas de roda de la carrosseria. El tub flexible danyat pot produir la sortida d'oli hidràulic


Mesures adoptades i recomanacions:
El fabricant de vehicles requereix la comprovació de tots els vehicles afectats i lliurats. En el nostre mercat es realitza una acció de "Campanya de trucada (amb carta al client)". La mesura no està limitada en temps. En els sistemes de campanyes es comprova si estan afectats els bastidors i en cas afirmatiu es girarà la abraçadora 90 °, de manera que no es produeixi cap contacte entre els dos tubs. D'altra banda, l'anell dentat que es munta impedeix el contacte del tub flexible de retorn de la direcció assistida amb la carrosseria. En la fabricació en sèrie s'ha modificat la posició de la brida. D'altra banda, es munta un anell dentat de sèrie.