Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Estudis


"Els joves i el consum responsable : estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya". Escola del Consum de Catalunya; Direcció: Marta Fonolleda; Coordinació tècnica: Genina Calafell; Autoria: Salvador Viciana, Neus Banqué. Barcelona: Agència Catalana del Consum, 2015. - 165 p.- (Col·lecció Estudis; 9). - Versió trilingüe: català, castellà i anglès. - ISBN 978-84-393-8682-7.

"Els joves i el consum de roba i complements : estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya". Escola del Consum de Catalunya; Dir. Genina Calafell; Coord. Neus Banqué; Marta Fonolleda, Marta Gual, Sílvia Granados. Barcelona: Agència Catalana del Consum, 2013. - 178 p.- (Col·lecció Estudis; 9). - Versió trilingüe: català, castellà i anglès.

"Els joves i la presència de la publicitat en la seva vida quotidiana : estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya". Escola del Consum de Catalunya; Dir. Genina Calafell; Coord. Neus Banqué; Marta Fonolleda, Marta Gual, Yesica Peregrina. Barcelona: Agència Catalana del Consum, 2012. - 174 p.- (Col·lecció Estudis; 8). - Versió trilingüe: català, castellà i anglès.

"Els joves i la presència de la publicitat en la seva vida quotidiana: presentació de resultats (maig 2012)".

"Els joves i les nTIC d'accés a l'entorn virtual : estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya". Escola del Consum de Catalunya; Dir. Josep Bonil; Coord. Marta Fonolleda; Neus Banqué, Genina Calafell, Maia Querol. Barcelona: Agència Catalana del Consum, 2011. - 141 p.- (Col·lecció Estudis; 6). - Versió trilingüe: català, castellà i anglès.

"Els joves i el coneixement dels drets i els deures de les persones consumidores : estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya". Escola del Consum de Catalunya; Direcció: Josep Bonil; Coordinació tècnica: Marta Fonolleda; Autoria: Toni Tubau, Elisenda Alonso, Ruth Gomez. Barcelona: Agència Catalana del Consum, 2011. - 245 p.- (Col·lecció Estudis; 5). - Versió trilingüe: català, castellà i anglès. - ISBN 978-84-393-8683-4.

"Els joves i els diners : estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya". Escola del Consum de Catalunya; Direcció: Josep Bonil; Direcció tècnica: Marta Fonolleda; Autoria: Maia Querol, Yesica Peregrina, Salvador Viciana. Barcelona: Agència Catalana del Consum, 2011. - 198 p.- (Col·lecció Estudis; 4). - Versió trilingüe: català, castellà i anglès. - ISBN 978-84-393-8682-7.

"Els joves i el consum de serveis en el temps lliure : Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya". Escola del Consum de Catalunya; Dir. Josep Bonil; Coord. Neus Banqué; Marta Fonolleda, Sílvia Granados, Dídac Roig. Barcelona: Agència Catalana del Consum, 2011. - 125 p.- (Col·lecció Estudis; 7). - Versió trilingüe: català, castellà i anglès.

"Enquesta sobre els usuaris del transport aeri: informe de resultats". Barcelona: Agència Catalana del Consum; Institut Cerdà, 2008. - 7 p.

"La gent gran i el consum: estudi AVVIIS 2a part". Barcelona: Agència Catalana del Consum, 2008. - 17 p.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 |   Següents >

 
Cercar estudis

 

012