Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Decret 144/2014, de 28 d'octubre, de presentació de determinades begudes en ampolla de vidre dispositiu de tancament tipus vi escumós.

Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis.

Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris.

Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

Decret 17/2012, de 21 de febrer, de modificació del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatge.

Resolució TES/1078/2011, de 15 de abril, per la qual es publica el Conveni de col.laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els col.legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Catalunya per a la delegació de funcions de control tècnic dels informes d'inspecció tècnica dels edificis per a l'obtenció del certificat d'aptitud que regula el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

Anunci de 27 d'abril de 2011, del director general de Transports i Mobilitat, pel qual es fan públiques les condicions generals d'utilització dels serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya.

Resolució TES/1077/2011, de 20 de abril, per la qual es publica el Conveni de col.laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya per a la delegació de funcions de control tècnic dels informes d'inspecció tècnica dels edificis per a l'obtenció del certificat d'aptitud regulat en el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012