Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges (versió consolidada).

Decret 317/1993, de 9 de novembre, sobre manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli.

Decret 298/1993, de 8 d’octubre, de modificació del decret 147/1987 de 31 de març, pel qual es regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components (modificats els articles 4.2.a, 5.3 i 6.5 pel Decret 106/2008, de 6 de maig; derogat l'article 4 pel Decret 30/2010, de 2 de març).

Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. (Versió consolidada)

Decret 206/1992, d'1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici.

Decret 291/1991, d'11 de desembre, sobre l'aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal.lacions receptores de gasos combustibles.

Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de mercat i Consum.

Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran. (Versió consolidada).

Lei 16/1990, de 13 de junhsèga, sus eth règim especiau dera Val d'Aran (versió en aranès).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012