Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Ordre ECF/311/2003, de 26 de juny, per la qual s'aprova el contingut del model de contracte d'arrendament de finques urbanes.

Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Decret 142/2003, de 10 de juny, pel qual es crea la Comissió interdepartamental per a la regulació i planificació dels espais públics de joc. (Correcció d'errades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 31 de juliol de 2003, núm. 3937).

Ordre TIC/212/2003, de 2 de maig, per la qual es regula el control dels establiments que presten serveis de bronzejat artificial. (Text derogat parcialment, consulteu base de dades del DOGC)

Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis.

Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural (versió consolidada).

Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. (Vigent en allò que no s'oposi a la Llei 32/2010, d'1 d'octubre)

Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Ordre ICT/335/2002, de 19 de setembre, per la qual s'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012