Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (versió consolidada).

Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i el funcionament dels parcs aquàtics. (Versió consolidada).

Llei 12/1987, de 28 de maig, sobre regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor. (Versió consolidada)

Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua, aprovat pel Consell Metropolità.2010.

Decret 147/1987 de 31 de març, pel qual es regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. (Text modificat. Consulteu base de dades del DOGC)

Ordre de 2 de desembre de 1983, per la qual es fixen els requisits a complir per les diferents organitzacions de consumidors i usuaris per a la seva inscripció al Registre d’organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya.

Decret 429/1983, de 18 d’octubre, pel qual es crea el Registre d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya.

Legislació estatal

Resolució sobre la modificació de l'especificació tècnica dels procediments administratius per a la conservació de la numeració mòbil en cas de canvi d'operador (DT 2006/502).

Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012