Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Resolució SSS/2094/2002, de 17 de juliol, per la qual s’estableix la durada i els continguts formatius mínims de les activitats formatives per al personal que treballa en centres de bronzejat artificial.

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. (Versió consolidada)

Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel que es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.

Decret 23/2002, de 22 de gener, pel qual es desenvolupa el procediment per a l'obtenció de llicències per a l'exercici de la publicitat dinàmica i els requisits per al seu exercici i es regula la capacitat sancionadora en aquesta matèria. (Versió consolidada)

Decret 23/2002, de 22 de gener, pel qual es desenvolupa el procediment per a l'obtenció de llicències per a l'exercici de la publicitat dinàmica i els requisits per al seu exercici i es regula la capacitat sancionadora en aquesta matèria. (Versió consolidada)

Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura

Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial (Text modificat. Consulteu base de dades del DOGC).

Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011.

Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. (Versió consolidada)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012