Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre FOM/1230/2013, de 31 de maig, per la qual s'estableixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera.

Reial decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.

Circular 2/2013, de 9 de maig, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre el document amb les dades fonamentals per a l'inversor i el fulletó de les institucions d'inversió col·lectiva.

Reial decret 176/2013, de 8 de març, pel qual es deroguen totalment o parcialment determinades reglamentacions tècniques i sanitàries i normes de qualitat referides a productes alimentaris.

Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per al certificat de l'eficiència energètica dels edificis.

Resolució de 8 d'abril de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica la llista d'entitats que han comunicat la seva adhesió voluntària al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual.

Reial decret 1718/2012, de 28 de desembre, pel qual es determina el procediment per realitzar la lectura i facturació dels subministraments d'energia en baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW.

Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors (versió consolidada).

Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües reisduals urbanes (versió consolidada).

Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012