Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport. (Versió consolidada)

Llei 10/2000, de 7 de juliol, d'ordenació del transport en aigües marítimes i continentals. (Versió consolidada)

Llei 9/2000, de 7 de juliol, sobre la publicitat dinàmica (versió consolidada).

Llei 10/2000, de 7 de juliol, d'ordenació del transport en aigües marítimes i continentals. (Versió consolidada)

Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua (versió consolidada).

Ordre de 16 de desembre de 1999, per la qual es regula el funcionament dels establiments dedicats a la neteja tèxtil.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (versió consolidada).

Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.

Decret 333/1998, de 24 de desembre, sobre comercialització i venda de pa.

Decret 203/1998, de 30 de juliol, de modificació del Decret 108/1997, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els òrgans competents en la imposició de sancions i altres mesures en matèria de defensa dels consumidors i els usuaris, i en l'adopció de mesures per garantir la seguretat dels productes destinats al mercat (Norma derogada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012