Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Llei 21/2011, de 26 de juliol, de diner electrònic.

Anunci de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, pel qual es fa públic la Resolució del Consell de la Comissió, de 7 de juliol de 2011, sobre la modificació de l'especificació tècnica dels procediments administratius per a la conservació de numeració en cas de canvi d'operador en xarxes mòbils.

Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició. (Versió consolidada)

Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Resolució de 24 de maig de 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica la de 14 de maig de 2009, per la qual s'estableix el procediment de facturación amb estimació del consum d'energia elèctrica i la seva regularització amb lectures reals.

Reial decret 726/2011, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, aprovat pel Reial decret 424/2005, de 15 d'abril.

Reial decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s'aprova la reglamentació tècnica i sanitària en matèria de begudes refrescants.

Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, d'economia sostenible.

Reial decret 106/2011, de 28 de gener, pel qual es crea i regula el Registre estatal d'empreses que preveu la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit, i es fixa l'import mínim de l'assegurança de responsabilitat o aval bancari per a l'exercici d'aquestes activitats.

Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal. (Versió consolidada)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012