Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Decret 321/2011, de 19 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Empresa i Ocupació.

Ordre PTO/589/2010, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.

Decret 183/2010, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic. (Consulteu correcció d'errades al DOGC núm. 5786, de 30 de desembre de 2010)

Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5837 de 15.3.2011)

Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d'ús turístic.

Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran (versió en català i aranès).

Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Ordre IUE/468/2010, de 27 de setembre, per la qual es regula la contraprestació econòmica per l'ús per part dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles dels béns i drets revertits de les antigues concessions administratives.

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic a Catalunya.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012