Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general.

Reial decret 1285/2010, de 15 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s'aproven les normes de seguretat de les joguines, en relació amb les substàncies o barreges que es fan servir en la seva fabricació.

Circular 6/2010, de 28 de setembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i entitats de pagament, sobre publicitat dels serveis i productes bancaris.

Ordre PRE/1619/2010, de 14 de juny, per la qual es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 13 de maig de 2010, pel qual es modifica el llindar de la renda familiar que dóna accés a l’abonament social.

Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament (versió consolidada).

Reial decret 628/2010, de 10 d'octubre, pel qual es modifica el Real decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit i el Reial decret 948/2001, de 3 d'agost, sobre sistemes d'indemnització dels inversors.

Reial decret 712/2010, de 28 de maig, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament.

Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria (versió consolidada).

Resolució de 22 de març de 2010, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 5 de març de 2010, pel qual s'adapta a la situació actual del transport ferroviari el Reglament CE/1371/2007, de 23 d'octubre de 2007, sobre els drets i les obligacions dels viatgers per ferrocarril.

Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual. (Versió consolidada)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012