Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis.

Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament (versió consolidada).

Llei 15/2009, d’11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies. (Versió consolidada)

Reial decret 1586/2009, de 16 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica.

Resolució de 28 de setembre de 2009, de la Secretaria de Estat de Telecomunicacions i per a la Sociedad de la Informació, per la qual s'estableix la durada de la locució informativa dels serveis de tarifació addicional prestats a mitjançant el codi 905.

Reial decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentaris.

Resolució de 28 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, pel qual es modifica l'annex I de la Ordre ITC/912/2006, de 29 de març, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat en la presentació dels serveis de comunicacions electròniques.

Resolució de 8 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es publica el codi de conducta per a la prestació dels serveis de tarifació addicional fonamentats en l'enviament de missatges.

Resolució de 8 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es publica la modificació del codi de conducta per a la prestació dels serveis de tarifació addicional de 23 de juliol de 2004.

Resolució de 3 de Juliol de 2009, de la Presidència de la Comisió del Mercat de Telecomunicacions, per la que es pública la Circular 3/2009. de 2 de Juliol, de la Comisió del Mercat de les Telecomunicacions per la qual es modifica la circular 1/2008, sobre conservació i migració de la numeració telefónica.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012