Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Llei 15/2009, d’11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies. (Versió consolidada)

Reial decret 1586/2009, de 16 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica.

Resolució de 28 de setembre de 2009, de la Secretaria de Estat de Telecomunicacions i per a la Sociedad de la Informació, per la qual s'estableix la durada de la locució informativa dels serveis de tarifació addicional prestats a mitjançant el codi 905.

Reial decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentaris.

Resolució de 28 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, pel qual es modifica l'annex I de la Ordre ITC/912/2006, de 29 de març, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat en la presentació dels serveis de comunicacions electròniques.

Resolució de 8 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es publica el codi de conducta per a la prestació dels serveis de tarifació addicional fonamentats en l'enviament de missatges.

Resolució de 8 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es publica la modificació del codi de conducta per a la prestació dels serveis de tarifació addicional de 23 de juliol de 2004.

Resolució de 3 de Juliol de 2009, de la Presidència de la Comisió del Mercat de Telecomunicacions, per la que es pública la Circular 3/2009. de 2 de Juliol, de la Comisió del Mercat de les Telecomunicacions per la qual es modifica la circular 1/2008, sobre conservació i migració de la numeració telefónica.

Ordre SAS/1868/2009, de 8 de Juliol per la que es modifiquen els anexos II,III,VII del Real Decret 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productes cosmétics.

Resolució de 29 de juny de 2009, de la Secretaria de l'Estat de Energía per la que es determina el procediment de posada en funcionament de l'abonament social

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012