Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre SAS/1868/2009, de 8 de Juliol per la que es modifiquen els anexos II,III,VII del Real Decret 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productes cosmétics.

Resolució de 29 de juny de 2009, de la Secretaria de l'Estat de Energía per la que es determina el procediment de posada en funcionament de l'abonament social

Resolució de 25 de juny de 2009, de la Presidència de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, perl la qual es fa pública la circular 2/2009 sobre la implantació de la preselecció d'operador pels operadors d'accés obligat a proveir-la en el mercat de xarxes públiques de telecomunicacions fixes.

Resolució de 29 de Juny de 2009, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'estableix el cost de producció de l'energia elèctrica i les tarifes de l'últim recurs a aplicar en el segon semestre de 2009. (Correcció d'errades mitjançant Resolució de 13 de juliol de 2009).

Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny, per la qual s'estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament d'últim recurs d'energia elèctrica i el procediment de càlcul i estructura de les tarifes d'últim recurs d'energia elèctrica. (Text parcialment modificat i derogat)

Ordre ITC/1660/2009, de 22 de juny, per la qual s'estableix la metodologia de càlcul de la tarifa d'últim recurs de gas natural. (Text modificat)

Reial decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova la carta de drets de l'usuari dels serveis de comunicacions electròniques.

Resolució de 14 de maig de 2009, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'estableix el procediment de facturació amb estimació del consum d'energia elèctrica i la seva regularització amb lectures reals. (Es modifiquen els apartats 2 i 3 per resolució de 24 de maig de 2011)

Reial decret 863/2009, de 14 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

Resolució de 16 d'abril de 2009, de la Presidència de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es fa pública la Circular 1/2009, per la qual s'introdueix el consentiment verbal amb verificació per tercer en la contractració de serveis majoristes regulats de comunicacions fixes, així com en les sol·licituds de conservació de numeració.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012