Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 716/2009, de 24 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer (versió consolidada).

Reial decret llei 6/2009, de 30 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures al sector energètic i s'aprova l'abonament social (versió consolidada)

Reial decret 487/2009, de 3 de abril, pel qual es modifica el Reial decret 894/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el Consell de Consumidors i Usuaris.

Reial decret 329/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, aprovat pel Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, i el Reglament sobre mercats de comunicacions electròniques, accés a les xarxes i numeració, aprovat pel Reial decret 2296/2004, de 10 de desembre.

Reial decret 485/2009, de 3 d’abril, pel qual es regula la posada en funcionament del subministrament d’últim recurs al sector de l’energia elèctrica (versió consolidada)

Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit

Ordre ITC/3801/2008, de 26 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l'1 de gener de 2009

Resolució de 4 de desembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual s'atribueix el codi telefònic 905 a la prestació de serveis de tarifació addicional.

Ordre ITC/3237/2008, d'11 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre ITC/308/2008, de 31 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de recursos públics de numeració per a la prestació de serveis de missatges curts de text i missatges multimèdia.

Reial decret 1801/2008, de 3 de novembre, pel qual s'estableixen normes relatives a les quantitats nominals per a productes envasats i al control del seu contingut efectiu.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012