Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial Decret 1507/2008, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor. (Text consolidat)

Resolució de 7 de juliol de 2008, de l’Institut Nacional del Consum, per la qual es garanteix que a les joguines magnètiques introduïdes al mercat o comercialitzades hi consti un advertiment relatiu als riscos que presentin per a la salut i la seguretat.

Reial decret 1079/2008, de 27 de juny, pel qual es regula el marcatge dels pernils i espatlles i els períodes d’elaboració per a la utilització de determinats esments a l’etiquetatge.

Resolució de 3 de juliol de 2008, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fan públics els preus màxims de la tarifa d’últim recurs de gas natural.

Ordre ITC/1857/2008, de 26 de juny, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l'1 de juliol de 2008. (Text modificat)

Reial Decret 866/2008, de 23 de maig, pel qual s’aprova la llista de substàncies permeses per a la fabricació de material i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb els aliments i es regulen determinades condicions d’assaig.

Resolució de 3 d'abril de 2008, de la Direcció General de Desenvolupament Industrial, per la qual es publica la relació actualitzada de normes harmonitzades que, en l'àmbit del Reial decret 7/1988, de 8 de gener, satisfan les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ésser utilitzat en determinats límits de tensió.

Reial decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual s’adopten les mesures de control a la importació de determinats productes respecte de les normes aplicables en matèria de seguretat dels productes.

Reial decret 226/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària de comercialització d'ous

Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum. (Versió consolidada)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012