Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 103/2008, d'1 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 225/2006, de 24 de febrer, pel qual es regulen determinats aspectes de les vendes a distància i la inscripció al Registre d'empreses de vendes a distància.

Circular 1/2008, de 7 de febrer, de la Comissió Nacional de l’Energia, d’informació al consumidor sobre l’origen de l’electricitat consumida i el seu impacte sobre el medi ambient

Reial decret 216/2008, de 15 de febrer, de recursos propis de les entitats financeres. (Text consolidat)

Ordre ITC/308/2008, de 31 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de recursos públics de numeració per a la prestació de serveis de missatges curts de text i missatges multimèdia (modificada per l'Ordre ITC/3237/2008, d'11 de novembre)

Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió integral dels seus residus. (Text consolidat)

Ordre ITC/279/2008, de 31 de gener, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels comptadors d'aigua freda, tipus A i B

Reial decret 36/2008, de 18 de gener, pel qual es modifica la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel que fa a l'etiquetatge de determinats productes alimentaris que contenen tramussos i mol·luscos.

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (versió consolidada).

Reial decret 1768/2007, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, aprovat pel Reial decret 424/2005, de 15 d'abril

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012