Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre SCO/3089/2007 de 19 d’octubre, per la que es modifiquen els annexos III, IV i IV del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions (versió consolidada).

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (Versió no consolidada)

Ordre ITC/2370/2007, de 26 de juliol, per la qual es regula el servei de gestió de la demanda d’interrompibilitat per als consumidors que adquireixen la seva energia en el mercat de producció.

Ordre ITC/2309/2007, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament de l’últim recurs de gas natural.

Ordre ITC/2212/2007, de 12 de juliol, per la qual s’estableixen obligacions i requisits per als gestors de múltiples digitals de la televisió digital terrestre i per la qual es crea i regula el registre de paràmetres d’informació dels serveis de televisió digital terrestre.

Ordre PRE/149/2012, de 6 de juny, per la qual se suprimeix el distintiu d'Agent TDT.

Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors (versió consolidada).

Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, per adaptar-la a allò disposat en la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de la electricitat.

Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector de hidrocarburs, amb la finalitat d’adapatr-la a allò disposat en la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012