Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. (Versió consolidada)

Ordre ITC/1522/2007, de 14 de maig, per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència

Resolució de 26 d'abril de 2007, de l'Institut Nacional del Consum, per la qual s'acorda la publicació de l'acord d'iniciació del procediment per garantir que només se subministrin als consumidors encenedors amb dispositiu de seguretat per a nens.

Reial Decret 616/2007, d'11 de maig, sobre foment de la cogeneració. (Text consolidat)

Ordre ITC/1030/2007, de 12 d'abril, per la qual es regula el procediment de resolució de les reclamacions per controvèrsies entre usuaris finals i operadors de serveis de comunicacions electròniques i l'atenció al client pels operadors.

Reial decret 398/2007, de 23 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació del Registre de contractes d'assegurança de cobertura de mort.

Ordre EHA/962/2007, de 10 d'abril, per la qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures, contingudes en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, per la qual es regulen les obligacions de facturació.

Resolució de 8 de març de 2007, l'Institut Nacional del Consum, per la qual s'amplia l'annex de la Resolució de 21 de juny de 2004, per la qual s'acorda la publicació de les referències de les normes UNE EN harmonitzades, en aplicació del Reial decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes.

Ordre PRE/531/2007, de 5 de març, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 25 de gener de 2007, pel qual s'aproven les condicions per garantir l'assequibilitat de les ofertes aplicables als serveis inclosos en el servei universal.

Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. (Text consolidat)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012