Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (Versió consolidada)

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada).

Ordre IUE/361/2010, de 17 de juny, per la qual s'estableix l'import màxim de les tarifes que han d'abonar els destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.

Acord GOV/111/2010, d'1 de juny, pel qual es declara de servei públic la prestació dels serveis ferroviaris de rodalies a Catalunya, i s'estableixen les exempcions a l'aplicació del Reglament CE/1371/2007, de 23 d'octubre, sobre els drets i les obligacions dels viatgers per ferrocarril.

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.

Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. (Suprimit l'apartat 5 de l'article 33 per la Llei 26/2009, del 23 de desembre)

Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública (versió consolidada)

Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012