Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatge.

Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatge.

Anunci de 27 d'abril de 2011, del director general de Transports i Mobilitat, pel qual es fan públiques les condicions generals d'utilització dels serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya.

Anunci de 27 d'abril de 2011, del director general de Transports i Mobilitat, pel qual es fan públiques les condicions generals d'utilització dels serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya.

Resolució TES/1078/2011, de 15 de abril, per la qual es publica el Conveni de col.laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els col.legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Catalunya per a la delegació de funcions de control tècnic dels informes d'inspecció tècnica dels edificis per a l'obtenció del certificat d'aptitud que regula el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

Resolució TES/1077/2011, de 20 de abril, per la qual es publica el Conveni de col.laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya per a la delegació de funcions de control tècnic dels informes d'inspecció tècnica dels edificis per a l'obtenció del certificat d'aptitud regulat en el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

Resolució TES/1077/2011, de 20 de abril, per la qual es publica el Conveni de col.laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya per a la delegació de funcions de control tècnic dels informes d'inspecció tècnica dels edificis per a l'obtenció del certificat d'aptitud regulat en el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

Resolució TES/1078/2011, de 15 de abril, per la qual es publica el Conveni de col.laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els col.legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Catalunya per a la delegació de funcions de control tècnic dels informes d'inspecció tècnica dels edificis per a l'obtenció del certificat d'aptitud que regula el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

Decret 321/2011, de 19 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Empresa i Ocupació.

Decret 321/2011, de 19 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Empresa i Ocupació.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012