Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre SCO/3283/2006, de 19 d’octubre, per la qual es modifiquen els annexos II i III del Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 1114/2006, de 29 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos.

Reial Decret 1115/2006, de 29 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.

Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. (Versió no consolidada)

Reial Decret 889/2006, de 21 de juliol, que regula el control metrològic de l'Estat sobre instruments de mesura. (Text consolidat)

Reial Decret 889/2006, de 21 de juliol, que regula el control metrològic de l'Estat sobre instruments de mesura.

Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades (versió consolidada).

Reial Decret 776/2006, de 23 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1287/1999, de 23 de juliol, pel qual s'aprova el Plà tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital terrenal, i el Reial Decret 424/2005, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris.

Ordre SCO/1730/2006, de 24 de maig, per la que es modifiquen els anexos II i III del Reial Decret 1599/1997, de 17 d'octubre, sobre productes cosmètics.

Reial decret 602/2006, de 19 de maig, pel qual s'aprova el reglament d'exempció de determinades categories d'acords d'intercanvi d'informació sobre morositat.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012