Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, d'economia sostenible.

Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, d'economia sostenible.

Reial decret 106/2011, de 28 de gener, pel qual es crea i regula el Registre estatal d'empreses que preveu la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit, i es fixa l'import mínim de l'assegurança de responsabilitat o aval bancari per a l'exercici d'aquestes activitats.

Reial decret 106/2011, de 28 de gener, pel qual es crea i regula el Registre estatal d'empreses que preveu la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit, i es fixa l'import mínim de l'assegurança de responsabilitat o aval bancari per a l'exercici d'aquestes activitats.

Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal. (Versió consolidada)

Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal. (Versió consolidada)

Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general.

Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general.

Reial decret 1285/2010, de 15 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s'aproven les normes de seguretat de les joguines, en relació amb les substàncies o barreges que es fan servir en la seva fabricació.

Reial decret 1285/2010, de 15 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s'aproven les normes de seguretat de les joguines, en relació amb les substàncies o barreges que es fan servir en la seva fabricació.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012