Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial Decret 1614/2005, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris.

Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric.

Llei 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació del Registre de Contractes d'Assegurances de cobertura de defunció. (Text consolidat)

Reial Decret 1262/2005, de 21 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 118/2005, de 31 de gener, pel qual s'aprova la llista de substàncies permeses per a la fabricació de materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb els aliments i es regulen determinades condicions d'assaig.

Reial decret 1163/2005, de 30 de setembre, pel qual es regula el distintiu públic de confiança als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com els requisits i el procediment de concessió (versió consolidada).

Reial Decret 1164/2005, de 30 de setembre, pel qual es suspèn temporalment l'aplicació d'una part de l'annex V de la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol.

Reial decret 894/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el Consell de Consumidors i Usuaris (versió consolidada).

Reial decret 942/2005, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen determinades disposicions en matèria d’hidrocarburs.

Reial decret 945/2005, de 29 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament general de prestació del servei de televisió digital terrestre.

Ordre ITC/2476/2005, de 29 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament tècnic i de prestació del servei de televisió digital terrestre.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012