Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre ITC/2476/2005, de 29 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament tècnic i de prestació del servei de televisió digital terrestre.

Reial Decret 892/2005, de 22 de juliol, pel qual es modifica la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel que fa referència a l’etiquetatge de determinats productes alimentaris que continguin àcid glicirrícic i la seva sal amònica.

Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el sistema d'informació nacional d'aigua de consum

Ordre ITC/1542/2005, de 19 de maig, que aprova el Pla Nacional de noms de domini d’Internet sota el codi de país corresponent a Espanya (".es").

Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris. (Versió consolidada)

Ordre PRE/556/2005, de 10 de març, per la qual es modifica l'Ordre PRE/473/2004, de 25 de febrer, per la qual es modifica l'annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos (èter de pentabromodifenil, èter de octabromodifenil).

Ordre SCO/544/2005, de 8 de març, per la qual es modifiquen els annexes II y III i s’estableix el contingut de l’annexe IX del Reial Decret 1599/1997, de 17 d'octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 209/2005, de 25 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. (Text consolidat)

Reial Decret 12/2005, de 14 de gener, pel qual es modifica el Reial Decreto 293/2003, de 7 de març, relatiu a la utilització de determinats derivats epoxídics en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012