Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del document nacional d'identitat i els certificats de signatura electrònica (versió consolidada).

Reial Decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel que s’aprova el Reglament del Sector Ferroviari. (Text consolidat)

Reial Decret 2322/2004, de 17 de desembre, pel qual s’afegeix la fibra polilactida als annexes I i II del Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.

Reial Decret 2220/2004, de 26 de novembre, pel qual es modifica la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol.

Reial Decret 2180/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica la norma sobre etiquetatge de propietats nutritives dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 930/1992.

Ordre SCO/3664/2004, d’11 de novembre, per la qual es modifica l’annexe III del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret Legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Legal del Consorci de Compensació d’Assegurances. (Text consolidat)

Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances.

Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor. (Text consolidat)

Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades. (Text consolidat)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012