Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial Decret 2131/2004, de 29 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Ordre PRE/3360/2004, de 14 d’octubre, per la qual es regula la informació complementària de l’etiquetatge dels productes alimentaris congelats que es presentin sense envasar i s’estableix el mètode d’anàlisi per a la determinació de la massa de setinat.

Ordre PRE/3159/2004, de 28 de setembre, per la qual es modifica l'annexe I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, per la qual s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos (mètodes d'assaig de colorants azoics)

Resolució de 15 de setembre de 2004, de la Secretaria de Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es disposa la publicació del Codi de conducta per a la prestació dels serveis de tarifació addicional. (Versió no consolidada)

Ordre SCO/2592/2004, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen els annexes II, III y VI, del Reial Decret 1599/1997, de 17 d'octubre, sobre productes cosmètics.

Ordre PRE/2410/2004, de 20 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre PRE/361/2002, de 14 febrer, de desenvolupament, pel que fa referència als drets dels usuaris i als serveis de tarifació addicional, del Títol IV del Reial Decret 1736/1998, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es desenvolupa el Títol III de la Llei General de Telecomunicacions.

Circular 1/2004, de 29 de juny de 2004, a Entitats de Crèdit, que modifica la Circular 3/1995, de 25 de setembre, sobre la Central d’Informació de Riscos.

Resolució de 7 de juny de 2004, de la Presidència de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es fa pública la Circular 1/2004, de 27 de maig, de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual s’introdueix el consentiment verbal amb verificació per tercer en les tramitacions de preselecció d’operador.

Reial Decret Llei 1/2004, de 7 de maig, pel qual s’endarrereix l’entrada en vigor de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari.

Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012