Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 292/2004, de 20 de febrer, pel qual es crea el distintiu públic de confiança en els serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i es regulen els requisits i el procediment de concessió.

Reial decret 121/2004, de 23 de gener, sobre la identificació dels productes de la pesca, de la aqüicultura i del marisqueig vius, frescos, refrigerats o cuits.

Reial decret 178/2004, 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, que estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament (versió consolidada).

Ordre PRE/29/2004, de 15 de gener, per la qual es modifica l’annex III del Reial decret 837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s’ofereixin en arrendament financer en territori espanyol.

Ordre ECO/33/2004, de 15 de gener, per la qual s'estableixen les tarifes de gas natural i gasos manufacturats per canalització, lloguer de comptadors i drets de connexió de servei per als consumidors connectats a xarxes de pressió de subministrament igual o inferior a 4 bar.

Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. (Text consolidat)

Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge. (Versió consolidada)

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (versió consolidada).

Reial decret 1698/2003, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de reglaments comunitaris sobre el sistema d'etiquetatge de la carn de boví (versió consolidada).

Reial decret 293/2003, de 7 de març, relatiu a la utilització de determinats derivats epoxídics en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments. (Text consolidat)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012