Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’impost sobre el valor afegit. (Text consolidat)

Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari. (Text consolidat)

Resolució de 3 de novembre de 2003, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual s’atribueix un rang de numeració específic per a la provisió de serveis de tarifació addicional sobre sistemes de dades. (Text derogat parcialment per l'Ordre PRE/2410/2004)

Llei 34/2003, de 4 de novembre, de modificació i adaptació de la normativa comunitària de la legislació d'assegurances privades.

Llei 29/2003, de 8 d’octubre, sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat del transport per carretera, per la qual es modifica, parcialment, la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels transports terrestres.

Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal. (Text consolidat)

Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria (versió consolidada).

Ordre PRE/1019/2003, de 24 d’abril, sobre transparència dels preus dels serveis bancaris prestats mitjançant caixers automàtics.

Llei 9/2003, de 25 d’abril, que estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament (versió consolidada).

Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. (Text consolidat)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012