Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (versió consolidada)

Reial decret 1507/2000, d’1 de setembre, pel qual s’actualitzen els catàlegs de productes i serveis d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat i de béns de naturalesa duradora, als efectes d’allò disposat, respectivament, en els articles 2, apartats 2 i 11, apartats 2 o 5, de la Llei general per la defensa dels consumidors i usuaris i normes concordants (versió consolidada)

Ordre de 21 de febrer de 2000 per la qual s’aprova el Reglament d’acreditació de prestadors de serveis de certificació i de certificació de determinats productes de signatura electrònica.

Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de condicions generals de la contractació.

Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals. (Versió consolidada)

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos (versió consolidada).

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (versió consolidada).

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (versió consolidada).

Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica. (Text convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats de 21 d'octubre de 1999, publicada al BOE 257)

Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, que aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012