Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 770/1999, de 7 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació tècnica i sanitària per a l’elaboració, circulació, comercialització de detergents i netejadors (versió consolidada).

Ordre de 26 d’abril de 1999, per la qual s’adapten per segona vegada al progrés tècnic els annexes del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 285/1999, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s'aprova la Reglamentació tècnico-sanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans especials.

Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el reglament general de vehicles. (Versió consolidada)

Llei 42/1998, de 15 desembre, sobre drets d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic i normes tributàries. (Derogada per RDL 8/2012)

Reial decret 2486/1998, de 20 novembre, que aprova el Reglament d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. (Versió consolidada)

Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d'hidrocarburs (versió consolidada).

Reial Decret 1748/1998, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos I i II del Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l'etiquetatge de composició de productes tèxtils, amb objecte d'adaptar-los al progrés tècnic.

Llei 28/1998, de 13 de juliol, de venda a terminis de béns mobles (versió consolidada).

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament. (Versió consolidada)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012