Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric (versió consolidada).

Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics (versió no consolidada).

Llei 18/1997 de 13 de maig, de modificació de l'article 8 de la Llei del contracte d'assegurança per garantir la plena utilització de totes les llengües oficials en la redacció dels contractes.

Reial decret 1907/1996, de 2 d’agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària.

Reial decret 1718/1995, de 27 d’octubre, pel qual es regula l’etiquetatge dels materials utilitzats als components principals del calçat.

Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista (versió consolidada).

Ordre de 20 de juliol de 1995 per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria d’arrendament de vehicles sense conductor.

Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasatge i etiquetatge de substàncies perilloses (versió no consolidada).

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1428/1992 d'aplicació de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparells de gas.

Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 7/1988, de 8 de gener, pel qual es regulen les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012