Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1428/1992 d'aplicació de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparells de gas.

Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 7/1988, de 8 de gener, pel qual es regulen les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans (versió consolidada).

Reial decret 2042/1994, de 14 d’octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. (Versió consolidada)

Ordre de 5 de maig de 1994, sobre transparència de les condicions financeres dels préstecs hipotecaris.

Llei 2/1994, de 30 de març, sobre modificació i subrogació de préstecs hipotecaris. (Versió consolidada)

Reial Decret 124/1994, de 28 de gener, que regula l’etiquetatge i la informació referent al consum d’energia i d’altres recursos dels aparells d’ús domèstic.

Reial decret 636/1993, de 3 de maig, pel qual es regula el sistema arbitral de consum (derogat pel Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum).

Reial Decret 349/1993, de 5 de març, de modificació de la reglamentació tècnico-sanitària de lleixius.

Reial decret 1407/1992, de 20 d enovembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012